تولید رنگ ترافیکی و مجریان خط کشی

تاثیر خط کشی معابر بر نظم وایمنی قابل کتمان نیست.تولید کنندگان رنگ در تولید رنگ ترافیکی یکسری محدویت هایی دارند.

واین باعث میشود که تقابل بین مجریان خط کشی و تولید کنندگان رنگ ترافیکی مشکلاتی بوجود اورد.

تولید رنگ ترافیکی با فرمول مشخص

متاسفانه باید عرض کنم که بعضی از تولید کنندگان اصلا بخش کنترل کیفیت کامل میزان بازتاب برگشتی در شب وروز را ندارند.

بحث کنترل کیفیت R@d را ندارند . و فقط با یک فرمول مشخص و ثابت کار تولید را انجام میدهند.

تولید رنگ ترافیکی

بعنوان مثال رزین های متفاوتی برای تولید رنگ ترافیکی داریم ایا در مواردی که رزین تغییر میکند توجهی به

خصوصیات فنی ان می شود؟ ایا درچنین مواردی ازمونهای لازم انجام می شود؟

یادر صورت تغییر نوع فیلر ازمونهای لازم صورت میگیرد.

تولید کننده رنگ ترافیکی

تولید رنگ ترافیکی

تولیدد کننده رنگ ترافیکی باید شرایط محیطی و اب وهوایی و میزان تردد و کیفیت اسفالت را مد نظر قرار دهد.

هرچند بیشتر تولید کنندگان رنگ  کشور مان تولید کننده رنگ های ترافیکی و جدولی با سابقه ی در خشانی هستند.

مجریان خط کشی جاده

تولید رنگ ترافیکی

باید دانست که ایا مجریان محترم خط کشی و کارفرمایان ایا قبل اجرا کیفیت سطح اسفالت را بررسی میکنند؟

ایا ازمون پچ شنی که دید مهمی در ماندگاری رنگ به پیمانکار و کارفرما می دهد را انجام میدهند؟

ایا هنگام اجرا ضخامت  فیلم رنگ را مورد ارزیابی قرار می دهند؟

مجریان خط کشی جاده

ایا برای پیمانکار در صد جامد حجمی پارامتر مهمی است یانه؟

این ها سوالاتی است که یک مجری خط کشی باید خود را  به چالش بکشد تا یه اجرای با کیفیت از ان ببینیم.

هرچند در بحث فرمولاسیون رنگ های ترافیکی و اجرا و شرایط ان وماندگاری مباحث زیادی وجود دارد که قابل گفتگو و اموزش است.

 

در گروه ایمن رنگ تاپ به همه ی این سوالات پاسخ خواهیم داد.

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما