دانه های شیشه ای برای مناطق ایران

برای اینکه کاربرد بهینه ی دانه های شیشه ای برای پاشش رنگ ترافیک را بررسی کنیم ابتدا باید بدانیم چند نمونهگلسبید یا دانه های شیشه ای در بازارموجود است. و انواع وروش های استفاده از ان ها کدام است.

دانه های شیشه ای

انواع دانه های شیشه ای

 • دانه های شیشه ای شناور
 • درشت با پوشش چسبنده
 • با پوشش ضد رطوبت

 تقسیم بندی مناطق ایران

 • خشک(گرم-معتدل -سرد)
 • نیمه مرطوب(گرم-معتدل-سرد)
 • مرطوب(گرم- معتدل- سرد)

تعریف مناطق

 • گرم : باید تعداد روزهای زیر صفر درجه سانتی گراد باید حداکثر بیست روز باشد.
 • معتدل:تعداد روزهای زیر صفر درجه سانتی گراد بین بیست تا هشتاد روز
 • سرد:تعداد روزهای زیر صفر در جه باید بیش از هشتاد روز باشد.
 • خشک:حداکثر بارندگی 250میلی متر در سال
 • نیمه مرطوب:میزان بارندگی بین 250تا500میلی متر در سال

دانه های شیشه ای

مثال  کاربرد ریزدانه شیشه ای

برای مناطق مرطوب (گرم – خشک -معتدل)دانه های شیشه ای  درشت با پوشش چسبنده و یاریز دانه های شیشه ضد رطوبت جوابگو خواهد بود.

ریزدانه شیشه ای شناور  برای مناطق خشک و نیمه مرطوب مناسب است.

دانه های شیشه ای

دانه های شبشه ای شناور

دانه های استانداردی هستند که سطح ان ها با مواد سیلیکونی پوشش داده می شود.

و همین امر باعث می شود که اعم از بزرگ و کوچک ان ها به جای فرو رفتن در لایه ی  مواد خط کشی قبل از خشک

شدن رنگ در سطح مواد خط کشی قرار گیرند.با این کار خط کشی ها در شب نمایان تر و در خشان تر خواهند بود.

دانه های شیشه ای برا مناطق ایران

دانه شیشه ای با پوشش چسبنده

از این گونه دانه های شیشه ای معمولا در موارد خاص مانند مواردی که دانه های شیشه ای درشت به صورت

روپاشی  رو ی جاده اجرا می شوند استفاده می شود.تا چسبندگی ان ها به رنگ و دوام وماندگاری ان ها افزایش یابد.

دانه های شیشه ای درشت برای مناطق دارای بارندگی توصیه می شود.

در شب های بارانی علاوه بر کاهش نور میزان بازتاب نور برگشتی نیز کاهش می یابد.

 

با ایمن رنگ تاپ همراه باشید.

 

 

 

 

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما