تولید رنگ خط کشی جاده و گلاسبید

در تولید رنگ خط کشی جاده باید وجود گلاسبید را جزء لاینفک رنگ های ترافیکی دانست وفهمید که رنگ ها و گلاسبید مکمل یکدیگرند.و خط کشی بدون گلاسبید کارائی ندارد و اساس خط کشی دیده شدن است .وقتی بازتاب کننده ای نباشد که نور چراغ ماشین را به چشم راننده برگشت دهد ان وقت ایا استفاده از رنگ تنها توجیه دارد؟

تولید رنگ خط کشی جاده
تولید رنگ خط کشی پیش ساخته

تولید رنگ خط کشی جاده

قبل از تولیدرنگ خط کشی جاده از سنگ های روشن به عنوان جدا کننده مسیر ومشخص کننده جاده استفاده می شد.اما کم کم با افزایش ماشین الات در سال 1911در ایالات میشیگان  امریکابحث تولید رنگ خط کشی مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت.در سال 1926 رنگ خط کشی  رسما به چرخه تولید و اجرا در امد  ودر سال 1926 بحث کیفیت رنگ های ترافیکی مطرح شد.ورنگ ها را از زوایای مختلف ازجمله مقاومت و قدرت پوشانندگی و قابلیت دید ودوام وماندگاری بررسی کردند.

تولید رنگ خط کشی جاده

رنگ خط کشی  جاده وگلاسبید

گلاسبید در مواد رنگ خط کشی جاده به سه روش به کار می رود.به طریقه پیش مخلوط شونده در رنگقبل از اجرا وروپاشی شونده برسطح خط کشی درحین اجرا و درون مخلوط شده با مواد خط کشی کاربرد دارد.در روش درون مخلوط شده با بهرگیری از مخلوط گلاسبید در رنگ و پاشش مقداری دیگر برسطح رنگ انجام میگیرد.

رنگ خط کشی  جاده وگلاسبید

تولید رنگ خط کشی جاده

تولید گلاسبید

برای تولید گلاسبید بعد از ذوب کردن شیشه های مرغوب در کوره و دمیدن هوا پشت  الک  انجام میگیرد.در انواع با پوشش ضد رطوبت و یا درشت با پوشش چسبنده و از نوع گلاسبید شناور تولید می شود.ودر تولید گلاسبید  باید از استاندارد مشخص اروپایی های En 123وEn 124 …پیروی کند.تا در اجرای ان با رنگ ترافیک بهترین کارایی را داشتهباشد.

تولید رنگ خط کشی جاده

برای خرید رنگ های خط کشی جاده و گلاسبید می توانید با ما تماس بگیرید.

با گروه ایمن رنگ تاپ همراه باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما