رنگ ترافیکی دوجزئی

رنگ ترافیکی دوجزئی

قیمت هاردنر یا پراکساید رنگ ترافیکی دوجزئی

بیشتر رنگ های دوجزئی چون هواخشک نیستند با هاردنر خشک می شوند قیمت هاردنر یا پراکساید رنگ ترافیکی دوجزئی  هر کیلو 1250000 تومان تا 1500000 تومان متغییر است. به هر حال هر رنگ دوجزئی که استفاده می شود به مدت 45 دقیقه تا نیم ساعت باسد خشک شود.و قابلیت عبور مرور داشته باشد .الان در […]

بیشتر بخوانید

بازار خرید رنگ ترافیکی دوجزئی سرد

رنگ ترافیکی دوجزئی از ترکیب یک هاردنر با مواد رنگ به دست می آید که با توجه به کیفیت و کارایی های آن متنوع است. رنگهای ترافیکی دوجزیی سرد نیز به دلیل مزیت ها و و

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید