تولید رنگ عالئم ترافیکی افقی

تولید رنگ علائم ترافیکی افقی روی اسفالت و بتن

تولید رنگ عالئم ترافیکی افقی روی آسفالت و بتن را بهترین کارخانه انجام می دهد. این محصولات در انواع گوناگونی ساخته می شوند و بیشتر هم از پایه رزین اکریلیک در ساخ

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید